Cơ bản

Các tác phẩm Phật giáo cơ bản bằng sách nói, âm thanh, mp3

Lọc

Tác giả

 1. DPA2

  Cuộc đời của các Đạo Sư Tây Tạng

  Tác phẩm tóm lược cuộc đời và những phẩm hạnh, công đức của 15 vị đạo sư Tây Tạng tiêu biểu
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  19/6/15
 2. DPA2

  Nền Tảng Phật Học Thiên Thai Tông

  Sách nói - tác phẩm Nền Tảng Phật Học Thiên Thai Tông
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 3. DPA2

  Ẩn Tu Nơi Núi Tuyết

  Sách nói - tác phẩm Ẩn Tu Nơi Núi Tuyết
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 4. DPA2

  Pháp Ngữ Vạn Đức

  Sách nói - tác phẩm Pháp Ngữ Vạn Đức
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 5. DPA2

  Hương Sen Vạn Đức

  Sách nói - tác phẩm Hương Sen Vạn Đức
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 6. DPA2

  Giáo Huấn Dakini

  Sách nói - tác phẩm Giáo Huấn Dakini
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 7. DPA2

  Milarepa - Con người siêu việt

  Sách nói - tác phẩm Milarepa - Con người siêu việt
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 8. DPA2

  Những Khai Thị Từ Đức Liên Hoa Sanh Về Con Đường Đại Toàn Thiện

  Sách nói - tác phẩm Những Khai Thị Từ Đức Liên Hoa Sanh Về Con Đường Đại Toàn Thiện
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 9. DPA2

  Tọa Đàm Ăn Chay Vì Chính Mình Full HD

  Phim ảnh - tác phẩm Tọa Đàm Ăn Chay Vì Chính Mình Full HD
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 10. dpa

  Giảng Giải Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tập 5

  Sách nói - tác phẩm Giảng Giải Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tập 5
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 11. dpa

  Giảng Giải Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tập 4

  Sách nói - tác phẩm Giảng Giải Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tập 4
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 12. dpa

  Giảng Giải Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tập 3

  Sách nói - tác phẩm Giảng Giải Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tập 3
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 13. dpa

  Giảng Giải Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tập 2

  Sách nói - tác phẩm Giảng Giải Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tập 2
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 14. dpa

  Giảng Giải Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tập 1

  Sách nói - tác phẩm Giảng Giải Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tập 1
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 15. dpa

  Mười Nguyện Của Bồ Tát Phổ Hiền

  Sách nói - tác phẩm Mười Nguyện Của Bồ Tát Phổ Hiền
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 16. dpa

  Tâm Hạnh Người Xuất Gia

  Sách nói - tác phẩm Tâm Hạnh Người Xuất Gia
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 17. dpa

  Nhìn Thấu Là Trí Tuệ Chân Thật

  Sách nói - tác phẩm Nhìn Thấu Là Trí Tuệ Chân Thật
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 18. dpa

  Pháp Hoa Kinh Thông Nghĩa tập 3

  Sách nói - tác phẩm Pháp Hoa Kinh Thông Nghĩa tập 3
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 19. dpa

  Pháp Hoa Kinh Thông Nghĩa tập 2

  Sách nói - tác phẩm Pháp Hoa Kinh Thông Nghĩa tập 2
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 20. dpa

  Kinh Pháp Hoa Thông Nghĩa tập 1

  Sách nói - tác phẩm Pháp Hoa Thông Nghĩa tập 1
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14