Sách nói

Các tác phẩm sách nói được thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm.

Lọc

Tác giả

 1. Các mục bên dưới được hiển thị từ tất cả các danh mục con.
 2. DPA2

  Đại Tạng Kinh Việt Nam - Kinh Trường A Hàm tập 1

  Sách nói - tác phẩm Đại Tạng Kinh Việt Nam - Kinh Trường A Hàm tập 1
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 3. DPA2

  Đại Tạng Kinh Việt Nam - Kinh Trường A Hàm tập 2

  Sách nói - tác phẩm Đại Tạng Kinh Việt Nam - Kinh Trường A Hàm tập 2
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 4. DPA2

  Đại Tạng Kinh Việt Nam - Kinh Trường A Hàm tập 1

  Sách nói - tác phẩm Đại Tạng Kinh Việt Nam - Kinh Trường A Hàm tập 1
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 5. DPA2

  Những Khai Thị Từ Đức Liên Hoa Sanh Về Con Đường Đại Toàn Thiện

  Sách nói - tác phẩm Những Khai Thị Từ Đức Liên Hoa Sanh Về Con Đường Đại Toàn Thiện
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 6. DPA2

  Tỉnh Ngộ; Gậy Cha Đập Lưng Con full HD

  Phim ảnh - tác phẩm Tỉnh Ngộ; Gậy Cha Đập Lưng Con full HD
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 7. DPA2

  Tọa Đàm Ăn Chay Vì Chính Mình Full HD

  Phim ảnh - tác phẩm Tọa Đàm Ăn Chay Vì Chính Mình Full HD
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 8. DPA2

  Giảng Giải Đệ Tử Qui tập 31-hết

  Phim ảnh - tác phẩm Giảng Giải Đệ Tử Qui tập 31-hết
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 9. DPA2

  Giảng Giải Đệ Tử Qui tập 21- 30

  Phim ảnh - tác phẩm Giảng Giải Đệ Tử Qui tập 21- 30
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 10. DPA2

  Quan Âm Không Chịu Đi

  Phim ảnh - tác phẩm Quan Âm Không Chịu Đi
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 11. DPA2

  Giảng Giải Đệ Tử Qui tập 11- 20

  Phim ảnh - tác phẩm Giảng Giải Đệ Tử Qui tập 11- 20
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 12. DPA2

  Giảng Giải Đệ Tử Qui tập 01- 10

  Phim ảnh - tác phẩm Giảng Giải Đệ Tử Qui tập 01- 10
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 13. DPA2

  Hòa thượng Hải Hiền 112 tuổi Vãng sinh

  Phim ảnh - tác phẩm Hòa thượng Hải Hiền 112 tuổi Vãng sinh
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 14. DPA2

  Sự tích Phật Thích Ca - theo kinh Bi Hoa - phần 1

  Phim ảnh - tác phẩm Sự tích Phật Thích Ca - theo kinh Bi Hoa - phần 1
  5/5, 2 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 15. dpa

  Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Giảng Giải Tập 11

  Sách nói - tác phẩm Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Giảng Giải Tập 11
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 16. dpa

  Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Giảng Giải Tập 12

  Sách nói - tác phẩm Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Giảng Giải Tập 12
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 17. dpa

  Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Giảng Giải Tập 13

  Sách nói - tác phẩm Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Giảng Giải Tập 13
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 18. dpa

  Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Giảng Giải Tập 14

  Sách nói - tác phẩm Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Giảng Giải Tập 14
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 19. dpa

  Tích Truyện Pháp Cú tập 3

  Sách nói - tác phẩm Tích Truyện Pháp Cú tập 3
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 20. dpa

  Chú Lăng Nghiêm Kệ Và Giảng Giải tập 3

  Sách nói - tác phẩm Chú Lăng Nghiêm Giảng Giải tập 3
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 21. dpa

  Chú Lăng Nghiêm Kệ Và Giảng Giải tập 2

  Sách nói - tác phẩm Chú Lăng Nghiêm Giảng Giải tập 2
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14