Sách nói

Các tác phẩm sách nói được thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm.

Lọc

Tác giả

 1. Các mục bên dưới được hiển thị từ tất cả các danh mục con.
 2. DPA2

  Chuyện vãng sanh ở Việt nam

  Những mẫu chuyện của người tu niệm Phật được vãng sanh ở Việt Nam
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  19/6/15
 3. DPA2

  Nền Tảng Phật Học Thiên Thai Tông

  Sách nói - tác phẩm Nền Tảng Phật Học Thiên Thai Tông
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 4. DPA2

  Ẩn Tu Nơi Núi Tuyết

  Sách nói - tác phẩm Ẩn Tu Nơi Núi Tuyết
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 5. DPA2

  Viên Ngọc Như Ý

  Sách nói - tác phẩm Viên Ngọc Như Ý
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 6. DPA2

  Pháp Ngữ Vạn Đức

  Sách nói - tác phẩm Pháp Ngữ Vạn Đức
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 7. DPA2

  Hương Sen Vạn Đức

  Sách nói - tác phẩm Hương Sen Vạn Đức
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 8. DPA2

  Truyện ngắn PG-vol 3 - Những mùa xuân đời người

  Sách nói - tác phẩm Truyện ngắn PG - Vol 3 - Những mùa xuân đời người
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 9. DPA2

  Giáo Huấn Dakini

  Sách nói - tác phẩm Giáo Huấn Dakini
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 10. DPA2

  Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 3

  Sách nói - tác phẩm Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 3
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 11. DPA2

  Milarepa - Con người siêu việt

  Sách nói - tác phẩm Milarepa - Con người siêu việt
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 12. DPA2

  Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 2

  Sách nói - tác phẩm Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 2
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 13. DPA2

  Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 1

  Sách nói - tác phẩm Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 1
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 14. DPA2

  Kinh Trung A Hàm _ Tập 3

  Sách nói - tác phẩm Kinh Trung A Hàm _ Tập 3
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 15. DPA2

  Kinh Trung A Hàm _ Tập 2

  Sách nói - tác phẩm Kinh Trung A Hàm _ Tập 2
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 16. DPA2

  Kinh Trung A Hàm _ Tập 1

  Sách nói - tác phẩm Kinh Trung A Hàm _ Tập 1
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 17. DPA2

  Phật Tổ Đạo Ảnh _ Tập 2

  Sách nói - tác phẩm Phật Tổ Đạo Ảnh _ Tập 2
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 18. DPA2

  Phật Tổ Đạo Ảnh _ Tập 1

  Sách nói - tác phẩm Phật Tổ Đạo Ảnh _ Tập 1
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 19. DPA2

  Kinh Pháp Cú Thí Dụ

  Sách nói - tác phẩm Kinh Pháp Cú Thí Dụ
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 20. DPA2

  Đại Tạng Kinh Việt Nam - Kinh Trường A Hàm tập 1

  Sách nói - tác phẩm Đại Tạng Kinh Việt Nam - Kinh Trường A Hàm tập 1
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 21. DPA2

  Đại Tạng Kinh Việt Nam - Kinh Trường A Hàm tập 2

  Sách nói - tác phẩm Đại Tạng Kinh Việt Nam - Kinh Trường A Hàm tập 2
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15