Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác

 1. DPA2
  Đang tải...


  Nhận thấy ý nghĩa đầy đủ, lợi ích rộng lớn của kinh này đối với người chuyên tu pháp môn tịnh độ niệm Phật cầu vãng sanh, nên tôi không quản tài hèn trí cạn cố gắng phiên dịch ra Việt ngữ để giúp các hành giả tu Tịnh độ đọc tụng (trích Lời Cẩn Bạch của HT Thích Minh Cảnh).

  Bạn có thể nghe tại Youtube
  Tác giả:
  Hạ Liên Cư hội tập
  Loại đĩa:
  C
  Người dịch:
  HT Thích Minh Cảnh
  Người đọc:
  Kiều Hạnh
  Bấm để mở rộng...
  tamduy121, Trần Thiên Đạidpa thích nội dung này.