Đánh giá mới

 1. Diệu Thủy
  Diệu Thủy
  5/5,
  ADiDaPhat, chúng con kính ơn Thầy !
 2. chủng huệ
  chủng huệ
  5/5,
  NMADĐ P con xin xin cúng kính tri ân tri ân vô lượng với nhửng lời giang giải của nhai TỔ Pháp Nhiên THượng Nhân đời đời kiếp kiếp NMADĐP kính
 3. chủng huệ
  chủng huệ
  5/5,
  nmadđp con xin trân trọng tri ân vô lượng những lời cân nhắt thiết tha ân cần của ngài Bồ tát GIAC THÔNG xin tri ơn ngài mãi mãi nmadđp kính
 4. chủng huệ
  chủng huệ
  5/5,
  Đại ý ba kinh một luận tịnh độ dạ giúp cho hang pt chúng con tang them niềm tin vững bước trên đường np cn vs nmadđp kính
 5. chủng huệ
  chủng huệ
  5/5,
  Ban nguyện np rất tuyệt vời ,trên cả tuyệt vời con xin tri ân vô lượng những lời quý báu mà tổ đã chỉ dạy,
 6. chủng huệ
  chủng huệ
  5/5,
  Giảng giai nguyện thứ 18 ggnt 18 rất tốt cho cá nhân tôi vì đã giúp tôi có thêm niềm tin về Np cầu nguyện vs nmaddphat tran trong kinh
 7. DPA2
  DPA2
  5/5,
  Tác phẩm giới thiệu khá chi tiết về pháp môn niêm Phật A Di Đà