Đánh giá mới

 1. Phúc Sơn Nguyễn
  Phúc Sơn Nguyễn
  5/5,
  A Di Đà Phật! Con chân thành biết ơn ban trị sự trung tâm Diệu Pháp Âm và quý phật tử góp sức trong việc phát hành rất nhiều sách nói có giá trị. Con đặc biệt tri ân các giọng đọc của Ô. Huy Hồ, Tuấn Anh và Cô Kiều Hạnh; giọng đọc rõ ràng, nhẹ nhàng, giúp người nghe tập trung và dễ ghi nhớ nội dung của sách. Con kính chúc quý Thầy và quý phật tử trung tâm Diệu Pháp Âm thân tâm thường an lạc. A Di Đà Phật!!!
 2. Phúc Sơn Nguyễn
  Phúc Sơn Nguyễn
  5/5,
  A Di Đà Phật! con chân thành biết ơn ban điều hành Trung Tâm Diệu Pháp Âm đã cho con được nghe những bài pháp hay và những quyển sách rất quý. Kính Chúc Ban điều hành trung tâm Diệu Pháp Âm thân tâm thường an lạc. A Di Đà Phật :)!