Thỉnh đĩa miễn phí

Trung tâm Diệu Pháp Âm xin chân thành gởi đến quí vị hữu duyên ở những tỉnh thành ít phương tiện tiếp cận với giáo lý Phật Đà, những bài giảng, sách nói Phật Giáo có trong trang nhà www.dieuphapam.net của chúng tôi.

Điều kiện thỉnh đĩa:
  1. Có địa chỉ nhận tại Việt Nam
  2. Số lượng yêu cầu tối đa mỗi lần : 4 CD hoặc 3 DVD
  3. Mỗi yêu cầu cách nhau ít nhất là 1 tháng.
  4. Ghi rõ ràng và đầy đủ địa chỉ, nội dung yêu cầu, tác phẩm thỉnh yêu cầu phải có trong trang nhà dieuphapam.net
Bắt buộc
Bắt buộc

Địa chỉ nhận đĩa

Bắt buộc

Số điện thoại liên lạc với quý vị khi cần thiết

Địa chỉ email

Bắt buộc

Tên các tác phẩm muốn thỉnh, quý vị vui lòng gõ mỗi tác phẩm một dòng và tác phẩm yêu cầu phải có tại trang nhà www.dieuphapam.net

Xác thực: