Thỉnh Tặng Phẩm Phật Giáo

Thỉnh tặng phẩm Phật giáo miễn phí như Xâu chuổi, tranh phật, tượng phật,...

Quý vị điền thông tin bên dưới đây và lựa chọn các tặng phẩm muốn thỉnh. Lưu ý, trung tâm chỉ gửi quà tặng đến các địa chỉ trong nước Việt Nam, không gửi đi các nước khác.

-
Bắt buộc
Bắt buộc

Địa chỉ nơi quà tặng sẽ được gửi đến

Bắt buộc

Điện thoại của quý vị để Trung tâm liên lạc khi cần thiết

THĨNH CHUỔI HẠT
-
THĨNH SÁCH KINH TỤNG
(có nhu cầu loại nào xin chọn số lượng tại ô đó)

Số lượng (quyển)

Số lượng (quyển)

Số lượng (quyển)

-
THĨNH HÌNH PHẬT
(có nhu cầu loại nào xin chọn số lượng tại ô đó)

Số lượng

Số lượng

Xác thực: