Cơ bản

Các tác phẩm Phật giáo cơ bản bằng sách nói, âm thanh, mp3

Lọc

Tác giả

 1. dpa

  Phật Học Phổ Thông

  Sách nói - tác phẩm Phật Học Phổ Thông
  5/5, 2 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 2. dpa

  Giảng Giải Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tập 2

  Sách nói - tác phẩm Giảng Giải Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tập 2
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 3. dpa

  Phép Lạ Của Sự Tĩnh Thức

  Sách nói - tác phẩm Phép Lạ Của Sự Tĩnh Thức
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 4. dpa

  Giảng Giải Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tập 1

  Sách nói - tác phẩm Giảng Giải Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tập 1
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 5. dpa

  Chú Lăng Nghiêm - Kệ Và Giảng Giải tập 1

  Sách nói - tác phẩm Chú Lăng Nghiêm - Kệ Và Giảng Giải tập 1
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 6. DPA2

  Milarepa - Con người siêu việt

  Sách nói - tác phẩm Milarepa - Con người siêu việt
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 7. dpa

  Hoa Vô Ưu tập 01

  Sách nói - tác phẩm Hoa Vô Ưu tập 01
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 8. dpa

  Phật Học Cơ Bản

  Sách nói - tác phẩm Phật Học Cơ Bản
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 9. dpa

  Tuyết Giữa Mùa Hè

  Sách nói - tác phẩm Tuyết Giữa Mùa Hè
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 10. DPA2

  Chết An Bình Tái Sinh Hạnh Phúc

  Thật tánh của sinh, tử là an bình và hạnh phúc.
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  14/7/15
 11. dpa

  Lược giải Kinh Hoa Nghiêm

  Sách nói - tác phẩm Lược giải Kinh Hoa Nghiêm
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 12. dpa

  Tám Quyển Sách Quí

  Sách nói - tác phẩm Tám Quyển Sách Quí
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 13. dieuphapam

  Thanh Tịnh Đạo Tập 1

  Sách nói: Thanh Tịnh Đạo của Bhadantacariy buddahaghosa
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  8/1/17
 14. dpa

  Đại Bi Chú Giảng Giải

  Sách nói - tác phẩm Đại Bi Chú Giảng Giải
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 15. DPA2

  Cuộc đời của các Đạo Sư Tây Tạng

  Tác phẩm tóm lược cuộc đời và những phẩm hạnh, công đức của 15 vị đạo sư Tây Tạng tiêu biểu
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  19/6/15
 16. dpa

  Thương Yêu Theo Phương Pháp Bụt Dạy

  Sách nói - tác phẩm Thương Yêu Theo Phương Pháp Bụt Dạy
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 17. dpa

  Thái Thượng Cảm Ứng Thiên

  Sách nói - tác phẩm Thái Thượng Cảm Ứng Thiên
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 18. dpa

  Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Quyển 02

  Sách nói - tác phẩm Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Quyển 02
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 19. dpa

  Bước Đầu Học Phật

  Sách nói - tác phẩm Bước Đầu Học Phật
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 20. dieuphapam

  Phật Dạy Làm Phước Đức

  Sách nói: Phật Dạy Làm Phước Đức của Thích Trúc Thông Quảng
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  30/5/16