Kinh

Kinh Phật qua các tác phẩm âm thanh, sách nói, mp3

Lọc

Tác giả

 1. DPA2

  Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ

  Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
  5/5, 2 đánh giá
  Cập nhật:
  28/7/15
 2. DPA2

  Sự tích Phật Thích Ca - theo kinh Bi Hoa - phần 1

  Phim ảnh - tác phẩm Sự tích Phật Thích Ca - theo kinh Bi Hoa - phần 1
  5/5, 2 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 3. dpa

  Chư Kinh Tập Yếu

  Sách nói - tác phẩm Chư Kinh Tập Yếu
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 4. dpa

  Kinh Quán Vô Lượng Thọ

  Sách nói - tác phẩm Kinh Quán Vô Lượng Thọ
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 5. dpa

  Kinh Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni

  Sách nói - tác phẩm Kinh Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 6. dieuphapam

  Mi Tiên Vấn Ðáp (Kinh Milinda Panha)

  Sách nói: Mi Tiên Vấn Ðáp (Kinh Milinda Panha) hòa thượng Giới Nghiêm dịch
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  2/1/18
 7. dpa

  Kinh Diệu Pháp Liên Hoa_ tiếng Hoa

  Sách nói - tác phẩm Kinh Diệu Pháp Liên Hoa_ tiếng Hoa
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 8. dieuphapam

  Những Lời Phật Dạy

  Sách nói: Những Lời Phật Dạy - Trích lục các bài giảng trong Kinh điển Pāli
  4/5, 2 đánh giá
  Cập nhật:
  15/7/16
 9. dpa

  Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác

  Sách nói - tác phẩm Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
  4/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 10. dieuphapam

  Tiểu Tạng Thanh Văn - Kinh Tạp A Hàm Quyển 3

  Sách nói: "Tiểu Tạng Thanh Văn - Kinh Tạp A Hàm Quyển 3" Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Ðà-La.
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  8/5/18
 11. dieuphapam

  Tiểu Tạng Thanh Văn - Kinh Tạp A Hàm Quyển 2

  Sách nói "Tiểu Tạng Thanh Văn - Kinh Tạp A Hàm Quyển 1", hán dịch: Tam Tạng Cầu-na Bạc-Đà-La
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/7/17
 12. dieuphapam

  Tiểu Tạng Thanh Văn - Kinh Tạp A Hàm Quyển 1

  Sách nói "Tiểu Tạng Thanh Văn - Kinh Tạp A Hàm Quyển 1", hán dịch: Tam Tạng Cầu-na Bạc-đầu-la
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  20/3/17
 13. dieuphapam

  Kinh Thủ Lăng Nghiêm

  Sách nói: Kinh Thủ Lăng Nghiêm - tác giả bác sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám (1897 - 1969)
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  12/12/16
 14. dieuphapam

  Kinh Kim Cang Giác Nghĩa Đoạn Nghi

  Sách nói: "Kinh Kim Cang Giác Nghĩa Đoạn Nghi" của thiền sư Hám Sơn
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  20/8/16
 15. dieuphapam

  Kinh Thủ Lăng Nghiêm

  Kinh Thủ Lăng Nghiêm - do hòa thượng Thích Từ Quang dịch
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  1/8/16
 16. DPA2

  Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 3

  Sách nói - tác phẩm Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 3
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 17. DPA2

  Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 2

  Sách nói - tác phẩm Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 2
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 18. DPA2

  Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 1

  Sách nói - tác phẩm Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 1
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 19. DPA2

  Kinh Trung A Hàm _ Tập 3

  Sách nói - tác phẩm Kinh Trung A Hàm _ Tập 3
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 20. DPA2

  Kinh Trung A Hàm _ Tập 2

  Sách nói - tác phẩm Kinh Trung A Hàm _ Tập 2
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15