Sách nói

Các tác phẩm sách nói được thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm.
Thân Và Tâm dieuphapam
Sách nói: Thân Và Tâm của tác giả Ajahn Chah
0.00 star(s) 0 ratings
Updated
Tứ Diệu Đế - Tứ Vô Lượng Tâm dieuphapam
Sách nói: Tứ Diệu Đế của tác giả Minh Đức Triều Tâm Ảnh
5.00 star(s) 1 ratings
Updated
Vượt Qua Chướng Ngại dieuphapam
Sách nói: Vượt Qua Chướng Ngại của Pa Auk Sayadaw
0.00 star(s) 0 ratings
Updated
Vẻ Đẹp Của Cuộc Sống Dưới Ánh Sáng Tứ Diệu Đế dieuphapam
Vẻ Sách nói: Đẹp Của Cuộc Sống Dưới Ánh Sáng Tứ Diệu Đế của Dhammanandda - Bhikkuni
0.00 star(s) 0 ratings
Updated
Truyện Ngắn Phật Giáo Vol 5 dieuphapam
Sách nói: Truyện Ngắn Phật Giáo Vol 4 của tác giả Phật tử Hoàng Dũng Hùng
0.00 star(s) 0 ratings
Updated
Nhân Trung Hiếu Nghĩa dieuphapam
Sách nói: "Nhân Trung Hiếu Nghĩa" của Đại Đức Thích Trí Huệ
0.00 star(s) 0 ratings
Updated
Thiền Ngay Bây Giờ dieuphapam
Sách nói: "Thiền Ngay Bây Giờ" của S.N Goenka
0.00 star(s) 0 ratings
Updated
Không Thể Sống Thiếu Thiền dieuphapam
Sách nói: "Không Thể Sống Thiếu Thiền" của thiền sư Sayadaw U Jotika
0.00 star(s) 0 ratings
Updated
Giai Nhân Áo Phượng Báo Ứng Tập 6 dieuphapam
Sách nói: "Giai Nhân Áo Phương Báo Ứng Tập 6" do Hạnh Đoan sưu tầm và biên dịch
0.00 star(s) 0 ratings
Updated
Tiểu Tạng Thanh Văn - Kinh Tạp A Hàm Quyển 2 dieuphapam
Sách nói "Tiểu Tạng Thanh Văn - Kinh Tạp A Hàm Quyển 1", hán dịch: Tam Tạng Cầu-na Bạc-Đà-La
0.00 star(s) 0 ratings
Updated
Hai Thực Tại dieuphapam
Sách nói: "Hai thực tại" của thiền sư Sayadaw U Jokita
5.00 star(s) 1 ratings
Updated
Hạnh Phúc Cầm Tay dieuphapam
Sách nói: "Hạnh Phúc Cầm Tay" của hòa thượng Thích Nhất Hạnh
0.00 star(s) 0 ratings
Updated
Cành Lá Vô Ưu dieuphapam
Sách nói: "Cành Lá Vô Ưu" của hòa thượng Thích Thanh Từ
0.00 star(s) 0 ratings
Updated
Trở Về Tâm Tổ dieuphapam
Sách nói: Trở về tâm tổ của tác giả Thích Thông Phương
0.00 star(s) 0 ratings
Updated
Cha Mẹ - Con Cái - Tình Thương Yêu - Lòng Biết Ơn dieuphapam
Sách nói: Cha Mẹ - Con Cái - Tình Thương Yêu của tác giả Ajahn Jayasaro và Ajahn Sumeho
0.00 star(s) 0 ratings
Updated
Nhân Quả Phụ Giải Lương Hoàng Sám Tập 2 dieuphapam
Sách nói: "Nhân Quả Phụ Giải Lương Hoàng Sám Tập 2" - Quả Khanh biên giảng
0.00 star(s) 0 ratings
Updated
Thấy, Biết, Bây Giờ Và Ở Đây dieuphapam
Sách nói: "Thấy, Biết, Bây Giờ Và Ở Đây" của ni sư Ayya Khema
0.00 star(s) 0 ratings
Updated
Sen Nở Giữa Hồ Tâm dieuphapam
Sách nói: "Sen Nở Giữa Hồ Tâm" của tỳ kheo Thích Chúc Thái Chơn
0.00 star(s) 0 ratings
Updated
Trí Quảng Toàn Tập - Lược Giải Kinh A Di Đà dieuphapam
Sách nói: "Trí Quảng toàn tập - Lược Giải Kinh A Di Đà" của hòa thượng Thích Trí Quảng
0.00 star(s) 0 ratings
Updated
Nhân Quả Phụ Giải Lương Hoàng Sám Tập 1 dieuphapam
Sách nói: Nhân Quả Phụ Giải Lương Hoàng Sám
5.00 star(s) 1 ratings
Updated
Top