Tịnh độ

Các tác phẩm Tịnh độ bằng sách nói, âm thanh, mp3

Lọc

Tác giả

 1. dpa

  Tịnh Độ Vựng Ngữ

  Sách nói - tác phẩm Tịnh Độ Vựng Ngữ
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 2. dpa

  Tịnh Độ Cảnh Ngữ

  Sách nói - tác phẩm Tịnh Độ Cảnh Ngữ
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 3. dpa

  Tịnh Độ Ngũ Kinh – Quyển Hạ

  Sách nói - tác phẩm Tịnh Độ Ngũ Kinh – Quyển Hạ
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 4. dieuphapam

  Chuyện Vãng Sanh Tập 3

  Sách nói: "Chuyện Vãng Sanh Tập 3"
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  7/2/18
 5. dpa

  Khai Thị Phật Thất

  Sách nói - tác phẩm Khai Thị Phật Thất
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 6. dpa

  Tịnh Độ Ngũ Kinh – Quyển Trung

  Sách nói - tác phẩm Tịnh Độ Ngũ Kinh – Quyển Trung
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 7. dpa

  Qui Tắc Trợ Niệm Lúc Lâm Chung

  Sách nói - tác phẩm Qui Tắc Trợ Niệm Lúc Lâm Chung
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 8. dpa

  Phù Trợ Người Lâm Chung

  Sách nói - tác phẩm Phù Trợ Người Lâm Chung
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 9. dieuphapam

  Vãng Sanh Tịnh Độ Luận Giảng Yếu

  Đại sư Thái Hư giảng yếu - Hồng Nhơn dịch
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  12/3/19