Lời Vàng Của Thầy Tôi

Sách nói - tác phẩm Lời Vàng Của Thầy Tôi

 1. dpa
  Tác giả:
  Patrul Rinpoche
  Nhà xuất bản:
  DPA
  Loại đĩa:
  C
  Người dịch:
  Nhóm Longchenpa
  Người đọc:
  Thy Mai, Huy Hồ, Tuấn Anh,Thanh Hồng, Kiều Hạnh, Ngọc Châu,Hùng Thanh, Ngọc Mỹ, Kim Phượng, Trần Vũ
  Bấm để mở rộng...
Tags: