Phim Sử Truyện Đường Tam Tạng-Huyền Trang 2

Phim Phật Giáo - tác phẩm Phim Sử Truyện Đường Tam Tạng-Huyền Trang 2

 1. dpa
  Tác giả:
  Phật Quang Sơn Đài Loan
  Loại đĩa:
  D
  Người dịch:
  "Bội Linh, Trang Anh, Trình T Hồng"
  Người đọc:
  Huy Hồ, Khánh Văn, Chiếu Thành, Bích Ngọc, Thy Mai, Minh Thảo, H An
  Bấm để mở rộng...