Tham Thiền Phổ Thuyết - Quyển Hạ

Sách nói - tác phẩm Tham Thiền Phổ Thuyết - Quyển Hạ

 1. dpa
  Tác giả:
  Thiền sư Lai Quả
  Nhà xuất bản:
  HT Thích Duy Lực
  Loại đĩa:
  C
  Người dịch:
  HT Thích Duy Lực
  Người đọc:
  Chiếu Thành, Thy Mai, Huy Hồ, Tuấn Anh, K Phượng, Ngọc Minh
  Bấm để mở rộng...