Thỉnh Đĩa, Thỉnh Tặng Phẩm Phật Giáo

Trang thỉnh đĩa và tặng phẩm miễn phí từ Diệu Pháp Âm

Tại website Dieuphapam.net quý vị có thể Thỉnh miễn phí Đĩa tác phẩm và các tặng phẩm Phật giáo (sách, kinh, hình Phật, chuỗi hạt). Đĩa hoặc tặng phẩm sẽ được gửi đến tận nhà của quý vị (chỉ gửi trong nước Việt Nam). Quý vị bấm vào liên kết tương ứng dưới đây để bắt đầu thỉnh.

  • Published
    9/5/15
  • Page views
    6,317
Top