Permalink for Post #1

Chủ đề: [Thư Pháp] Không gần gũi kẻ ác,thân cận bậc trí hiền,tôn kính bậc đáng kính,là phúc lành cao thượng

Chia sẻ trang này