Permalink for Post #1

Chủ đề: [Thư Pháp] Vọng niệm chẳng sanh là Thiền, ngồi thấy bổn tánh là Định

Chia sẻ trang này