Permalink for Post #1

Chủ đề: [Thư Pháp] Trải lòng thương khắp gần xa, chúng sanh trên dưới trong ngoài đều thương

Chia sẻ trang này