Permalink for Post #1

Chủ đề: [Thư Pháp] Tự thắng tốt đẹp hơn, Hơn chiến thắng người khác, Người khéo điều phục mình

Chia sẻ trang này