Danh sách cúng dường xây Chánh Điện và Phim trường Diệu Pháp Âm đến 15/01/2017

Ngày 27/02/2016 (tức ngày 20 tháng Giêng âm lịch) vừa qua, chúng tôi đã long trọng khởi công xây dựng Phim trường và Chánh điện , Huyện Củ Chi, TP.HCM. Xin thay mặt Trung tâm gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni, quí Phật tử đã dành thời gian quý báu đến chứng minh, tham gia và phát tâm ủng hộ xây dựng công trình.
Cúng dường tại Củ chi ngày khởi công: có 54 Phật tử đóng góp tại buổi lễ, tổng cộng tịnh tài 614,081,200 ( sáu trăm mười bốn triệu không trăm tám mươi bốn nghìn hai trăm đồng)

Cúng dường qua tài khoản Agribank
 1. 29/01/2016 (Nguyễn Thị Hoài): 1,000,000
 2. 01/03/2016 (ẩn danh): 5,000,000
 3. 01/03/2016 (ẩn danh): 200,000
 4. 02/03/2016 (ẩn danh): 4,000,000
 5. 16/03/2016 (ẩn danh): 2,000,000
 6. 18/03/2016 (ẩn danh): 10,000,000
 7. 21/03/2016 (ẩn danh): 500,000
 8. 28/03/2016 (Hoàng Thị Ngân): 500,000
 9. 05/04/2016 ( Nguyen Hoang Yen): 5,000,000
 10. 06/04/2016 Nguyễn Khoái Hương: 5,000,000
 11. 04/05/2016 (ẩn danh): 200,000
 12. 05/05/2016 (ẩn danh): 500,000
 13. 13/05/2016 (ẩn danh): 500,000
 14. 28/05/2016 Phạm Thị Lan 500,000
 15. 01/06/2016 (ẩn danh): 200,000
 16. 03/06/2016 (ẩn danh): 2,000,000
 17. 07/07/2016 Viet Rigpa 2,000,000
 18. 13/07/2016 (ẩn danh): 500,000
 19. 18/07/2016 Nguyen Thi Thanh Thuy: 2,200,000
 20. 22/07/2016 (ẩn danh): 1,000,000
 21. 03/08/2016 (ẩn danh): 2,000,000
 22. 14/08/2016 (ẩn danh): 500,000
 23. 15/08/2016 (ẩn danh): 1,000,000
 24. 15/08/2016 Nguyen Huy Tuan: 5,000,000
 25. 23/09/2016 Nguyen Mai Chi: 11,000,000
 26. 19/10/2016 ( ẩn danh): 200,000
 27. 21/10/2016 ( ẩn danh):500,000
 28. 11/11/2016 Le Minh Canh: 900,000
Cúng dường qua tài khoản Vietcombank
 1. 26/2/2016 (ẩn danh): 2,000,000
 2. 25/2/2016 (PT Nghia Ngoc): 10,000,000
 3. 01/03/2016 PT Vien Nhan: 1,000,000
 4. 01/03/2016 Nguyen Xuan Bach: 300,000
 5. 02/03/2016 ( ẩn danh): 2,000,000
 6. 03/03/2016 ( ẩn danh): 500,000
 7. 03/03/2016 ( ẩn danh): 200,000
 8. 07/03/2016 GĐ PT Le Quang Sang, P703, B10C, Nam Trung Yen, Cau Giay, Ha Noi 2,000,000
 9. 07/03/2016 Le Tri Bach: 500,000
 10. 07/03/2016 ( ẩn danh): 500,000
 11. 10/03/2016 ( ẩn danh): 1,000,000
 12. 10/03/2016 ( ẩn danh): 5,000,000
 13. 16/03/2016 Ho Thi Ngoc Tuyen: 1,000,000
 14. 16/03/2016 Dieu Nguyen: 300,000
 15. 16/03/2016 Ho Thi Ngoc Tuyen: 1,000,000
 16. 29/03/2016 Duong Thi K Hanh My: 300,000
 17. 29/03/2016 ( ẩn danh): 5,000,000
 18. 04/04/2016 Le Quynh Hoa: 1,000,000
 19. 08/04/2016 Nguyen Thi Hoa PT Nghia Ngoc: 10,000,000
 20. 22/04/2016 Nguyen Thi Xuan Nguyen: 1,983,500
 21. 22/04/2016 Le Thi Hong: 300,000
 22. 22/04/2016 ( an danh): 3,000,000
 23. 26/04/2016 Nguyen Tat Thang 500,000
 24. 29/04/2016 Nguyễn Ngọc Dũng 500,000
 25. 29/04/2016 Trung Nguyên 500,000
 26. 29/04/2016 Lê Quang Toản 500,000
 27. 30/04/2016 ( an danh): 2,000,000
 28. 06/05/2016 Vo Duy: 500,000
 29. 22/05/2016 an danh: 500,000
 30. 26/05/2016 an danh: 500,000
 31. 31/05/2016 PT Dieu Bon: 1,500,000
 32. 7/06/2016 Bùi Thị Việt Hồng: 1,000,000
 33. 17/06/2016 Ho Thi Ngoc Tuyen 1,000,000
 34. 21/06/2016 Nguyen Minh Dung 500,000
 35. 21/06/2016 anh Hưng ( Mỹ): 10,000,000
 36. 21/06/2016 Cao Thi Thanh Thuy: 10,000,000
 37. 29/06/2016 Nguyen Tat Thang: 500,000
 38. 10/07/2016 ( an danh): 500,000
 39. 11/07/2016 Nguyen Minh Dung: 500,000
 40. 15/07/2016 ( an danh): 2,000,000
 41. 23/07/2016 Le Quang Sung: 2,000,000
 42. 27/07/2016 Nguyen Doan Phuc Ha: 1,700,000
 43. 05/08/2016 Nguyen Minh Dung: 500,000
 44. 08/08/2016 Gd Le Quang Sung: 2,000,000
 45. 09/08/2016 Nguyen Minh Dung: 500,000
 46. 15/08/2016 ( an danh): 500,000
 47. 16/08/2016 ( an danh): 500,000
 48. 29/08/2016 Nguyen Ngoc Thanh Huy: 2,000,000
 49. 31/08/2016 ( an danh): 200,000
 50. 05/09/2016 Huỳnh Thị Bích Phượng và ẩn danh: 8,000,000
 51. 12/09/2016 Lê Anh Châu: 1,000,000
 52. 21/09/2016 KH La Quang Vu: 1,000,000
 53. 07/11/2016 Le Anh Tan: 500,000
 54. 11/11/2016 Nguyen Minh Dung: 500,000
 55. 16/11/2016 Hà Thị Hương Giang: 20,000,000
Tại văn phòng
 1. 29/02/2016 PT (Chú Phương): 5,000,000
 2. Chị Phúc: 500,000
 3. Anh Trọng: 500,000
 4. Le Thuan, Le Thiet (Canada): 500,000
 5. 05/03/2016 GĐ PT Trí Ngôn, Diệu Hạnh 10,000,000
 6. Cô Dược Huệ Ngọc ( Na Uy): 500,000
 7. anh Bình, quận 12: 500,000
 8. Cô Dược Huệ Hằng: 1,000,000
 9. GĐ Hoàng Huyên, TPHCM: 3,000,000
 10. Nguyễn Dương Như Ngọc: 1,000,000
 11. Diệu Nguyện: 2,000,000
 12. Dương Ngọc Liên: 250,000
 13. Phạm Huyến: 100,000
 14. Chị Minh Nguyệt: 200,000
 15. Cô Diệu Hương: 200 AUD
 16. Ngày 19/03/2016 GĐ La Khương: 100,000,000
 17. Cô Diệu Hoa 300,000
 18. Ngọc Sáng (Cô Năm): 500,000
 19. Diệu Tịnh: 500 USD
 20. Cô Hương PD Như Minh: 200,000
 21. Diệu Hoàng: 4,000,000
 22. Phạm Thị Liên: 200,000
 23. Vũ Thị Đáng PD Diệu Quý: 2,000,000
 24. Nguyễn thị Kim Lan PD Minh Đài: 2,000,000
 25. Nguyễn thị Mỵ PD Diệu Thanh: 1,000,000
 26. Đinh Anh Thư PD Minh Trang: 1,000,000
 27. GĐ ông bà Trương Văn Ân, Châu Thị Thu Thủy và các con Trương Tâm Anh, Trương Tố Anh, Trương Tuấn Anh: 5,000,000
 28. Phạm Minh Khôi: 1,000,000
 29. Tran Nay Phu Australia: 50.000,000
 30. Huỳnh Văn Châu ( Mỹ): 500 USD
 31. Võ Văn Hải: 200,000
 32. Nguyễn Thị Hồng Nga: 500,000
 33. PT ẩn danh: 5,000,000
 34. SC TN Thánh Tâm: 3,000,000
 35. Thầy Thích Tâm Hoa: 5,000,000
 36. Loan Vo ( Mỹ): 100 usd
 37. Hoàng Thị Thy Thanh: 2,000,000
 38. Trí Trung, Huệ Cúc, Huệ Ngân quận 10: 1,000,000
 39. PT Pháp Sơn chùa Bửu Liên:1,000,000
 40. Thiện - Trà Vinh: 300,000
 41. Minh Anh: 200,000
 42. Nguyễn Thị Hiếu: 50,000
 43. Betty Nguyen: 300 usd
 44. Lê Huỳnh Quang: 114 bao xi măng
 45. Nguyên Ngọc, Nguyên Nhã, Nguyên Tịnh, Nguyên Linh Texas, Mỹ: 800 usd
 46. Chánh Tánh Minh quận Bình Tân: 2,000,000
 47. Nguyễn Thị Thủy 50 bao xi măng
 48. 24/05/2016 Thiện Tín: 1,000,000
 49. 21/06/2016 ( an danh): 10,000,000
 50. 23/06/2016 Diệu Hoa: 300,000
 51. 30/06/2016 Đỗ Thị Thìn: 1,000,000
 52. 30/06/2016 ( an danh): 240,000
 53. 30/06/2016 ( an danh): 400,000
 54. 1/08/2016 Gd Cô Kim Luông: 20,000,000
 55. 2/08/2016 Gia đình HL Phạm Thị Tư, Phạm Văn Xin: 1,000,000
 56. 3/08/2016 ( an danh): 1,000,000
 57. 5/08/2016 Hoàng Thị Kim Uyên: 2,000,000
 58. 14/8/2016 Võ Chí Thanh: 1,000,000
 59. 16/8/2016 Gd cô Kim Luông: 20,000,000
 60. 16/8/2016 Lê Thị Ngọc Hải: 200,000
 61. Gia đình anh Thành cúng tầng mái: 320,000,000
 62. 31/8/2016 gia đình chị Cẩm Thạch cúng dường 525m gạch men
 63. 3/9/2016 Gia đình chị Trinh: 20,000,000
 64. 29/9/2016 GD Cô Từ Viên: 20,000,000
 65. 01/10/2016 Huệ Hiền: 500,000
 66. 6/10/2016 GD bà Giang Muối : 50,000,000
 67. 6/10/2016 Gia đình Chánh Tâm, Từ Hiếu, Tuệ Hiền: 100,000,000
 68. 6/10/2016 Nguyễn Thị Ngọc Dung: 200 USD
 69. 12/10/2016 PT Hữu Duyên, Cô Hà và bạn bè: 500 AUD
 70. 17/10/2016 Nguyễn Ngọc Tín: 2,500,000
 71. 18/10/2016 Cty TNHH Bueno: 300,000,000
 72. 18/10/2016 Cty TNHH Thuan Them - Huỳnh Hữu Bửu: 50,000,000
 73. 13/11/2016 Gia đình chị Trinh: 20,000,000 (lần 2)
 74. 05/01/2017 Cô Sự (Đà Nẵng ): 10.000.000
 75. 15/01/2017 Cô Thủy (Biên Hòa): 50.000.000
 76. 17/01/2018 PT Linh Khưou, chùa Viet Nam, Houston Texas: 100 usd
Rất mong tiếp tục nhận được sự đóng góp ủng hộ để công trình được sớm hoàn thành.

Nơi tiếp nhận cúng dường:
Gởi trực tiếp: Trung Tâm
Chùa Khuông Việt 1355 Hoàng Sa, P5, Tân Bình, TPHCM
ĐT: 08.39934238 gặp Thầy Minh Thiền.

Hoặc chuyển khoản:
Ghi rõ Ủng hộ xây

Tên tài khoản: Lê Minh Quý
Số tài khoản: 6480205059030
Ngân hàng: Agribank, Chi Nhánh 11, TP.HCM

Tên tài khoản: Lê Minh Quý
Số tài khoản: 0331000441094
Ngân hàng: Vietcombank, PGD Lạc Long Quân, TP.HCM

Hay qua Tài khoản Paypal:
Paypal ID: paypal@dieuphapam.net

Thay mặt Trung Tâm chân thành niệm ân và kêu gọi các vị cùng góp tay với Quý Thầy để Phật pháp đến với nhiều người hơn.
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát
Trung tâm
 

Hình đính kèm

 • IMG_0688.jpg
  IMG_0688.jpg
  248.4 KB · Xem: 245,204
 • IMG_0690.jpg
  IMG_0690.jpg
  290.8 KB · Xem: 8,568
 • ngoai duong nhin vao cong tam quan.jpg
  ngoai duong nhin vao cong tam quan.jpg
  1.5 MB · Xem: 26,359
Sửa lần cuối bởi mod:
Top