[Thư Pháp] Còn không một bận quay về, Vườn xưa ngó bóng trăng thề vàng gieo

re_conkhongmotbanquayve.jpg

Còn không một bận quay về
Vườn xưa ngó bóng trăng thề vàng gieo
(Bùi Giáng)​

Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.
Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • conkhongmotbanquayve.jpg
    21.6 MB · Xem: 263
Top