[Thư Pháp] Gặp được thiện tri thức là khó

re_gapduocthientrithuclakho.JPG

Gặp được thiện tri thức là khó
(Lời Phật dạy)
Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.
Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • gapduocthientrithuclakho.JPG
    21 MB · Xem: 433
Top