[Thư pháp] Phải có nhẫn nhục mới tỏ được từ bi

re_dpa_phai_co_nhan_nhuc_moi_to_duoc_tu_bi.jpg

Phải có nhẫn nhục mới tỏ được từ bi

Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.

Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.​
 

Hình đính kèm

  • dpa_phai_co_nhan_nhuc_moi_to_duoc_tu_bi.jpg
    20.1 MB · Xem: 4,574
Top