Những Lời Phật Dạy

Sách nói: Những Lời Phật Dạy - Trích lục các bài giảng trong Kinh điển Pāli

 1. Nguyễn Thị Thu Hằng
  Nguyễn Thị Thu Hằng
  3/5,
  Mô Phật, Cảm đội ân đức Tam Bảo!
 2. Văn Nu
  Văn Nu
  5/5,
  hay