Tiểu Tạng Thanh Văn - Kinh Tạp A Hàm Quyển 1

Sách nói "Tiểu Tạng Thanh Văn - Kinh Tạp A Hàm Quyển 1", hán dịch: Tam Tạng Cầu-na Bạc-đầu-la

 1. dieuphapam
  Đang tải...


  Tôi nghe như vầy: Một thời Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

  “Các ông hãy quán sát sắc là vô thường. Quán sát như vậy gọi là quán sát chân chánh. Khi đã quán sát chân chánh thì sẽ sanh ra nhàm tởm . Khi đã nhàm tởm thì dứt sạch hỷ tham . Sự dứt sạch hỷ tham được gọi là tâm giải thoát.

  “Cũng vậy, các ông hãy quán sát thọ, tưởng, hành, thức là vô thường. Quán sát như vậy gọi là quán sát chân chánh. Khi đã quán sát chân chánh thì sẽ sanh ra nhàm tởm. Khi đã nhàm tởm thì dứt sạch hỷ tham. Sự dứt sạch hỷ tham được gọi là tâm giải thoát.

  “Như vậy, Tỳ-kheo, nếu muốn tự chứng tâm giải thoát này thì có thể tự chứng, biết rằng: ‘Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong và tự biết không còn tái sanh đời sau nữa .’ “Cũng như quán sát vô thường, quán sát khổ, không, phi ngã cũng vậy.” Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

  (Kinh 1: Vô thường)

  Bạn có thể nghe tại Youtube
  Tác giả:
  Hán dịch: Tam Tạng Cầu-na Bạc-đầu-la
  Nhà xuất bản:
  Phương Đông
  Loại đĩa:
  C
  Người dịch:
  Việt Dịch: Thích Đức Thắng
  Người đọc:
  Huy Hồ, Tuấn Anh, Kiều Hạnh.
  Bấm để mở rộng...