Những Giáo Lý Thiết Yếu Của Đại Thừa

Những Giáo Lý Thiết Yếu Của Đại Thừa

Cảm ơn các Sư Thầy đồng đạo đã dày công đóng góp cho nền Phật giáo nước nhà có thêm nhiều kiến thức hiểu biết về Đạo Phật mà ứng dụng vào đời sống và tu tập để sanh Trí tuệ, tìm chân lý giải thoát cho mình và giảm bớt đi suy yếu về đạo Đức của con người.
Top