Terms and rules

Nội qui

  • Trao đổi lịch sự, hoà nhã
  • Các nội dung gửi lên không vi phạm pháp luật và thuần phong mỹ tục
  • Ban quản trị có toàn quyền từ chối lưu trữ hoặc đăng toàn bộ nội dung và tài khoản của tất cả thành viên
  • Diệu Pháp Âm không chịu bất cứ trách nhiệm nào gây ra bởi các nội dung (dù là trực tiếp hay gián tiếp), hình ảnh được đăng trên website của Diệu Pháp Âm

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên dieuphapam.net được dieuphapam.net cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của dieuphapam.net. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, dieuphapam.net sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Top