ân tình mênh mông

  1. dieuphapam

    Ân Tình Mênh Mông

    Đọc bản thảo Ân tình mênh mông của Hòa thượng Thích Thiện Đạo và Sư cô Viên Thắng, gồm những bài viết ngắn gọn, chứa đựng những ân tình sâu lắng. Tác giả viết xuất phát từ trái tim biết yêu thương, tràn đầy thổn thức ước mơ dựng xây một thế giới Ân tình mênh mông để sưởi ấm những con tim buốt...
Top