bác hai như sanh

 1. dpa

  Các tác phẩm của Bác Hai Như Sanh

  "Chúng tôi may mắn quen biết Bác Hai Như Sanh và có duyên được kể cho nghe những mẫu chuyện vừa ý dị vừa dí dỏm, qua các cuộc đàm thoại với đồng đạo. Nghe qua thấy rất bổ ích, có thể lấy đó làm bài học tùy nghi ứng xử trong đời thường. Ý Bác Hai Như Sanh chỉ muốn nêu lên một quan niệm tu hành...
 2. dpa

  Tác Phẩm Như Sanh - Tập 3

  Chúng tôi may mắn quen biết Bác Hai Như-Sanh và có duyên được kể cho nghe những mẫu chuyện vừa ý vị vừa dí dỏm, qua các cuộc đàm thoại với đồng đạo. Nghe qua chúng tôi thấy rất bổ ích, có thể lấy đó làm bài học tùy nghi ứng xử trong đời thường. Đây là truyện kể bằng văn nói, điều đáng tiếc là...
 3. dpa

  Tác phẩm Như Sanh tập 2

  Chúng tôi may mắn quen biết Bác Hai Như-Sanh và có duyên được kể cho nghe những mẫu chuyện vừa ý vị vừa dí dỏm, qua các cuộc đàm thoại với đồng đạo. Nghe qua chúng tôi thấy rất bổ ích, có thể lấy đó làm bài học tùy nghi ứng xử trong đời thường. Đây là truyện kể bằng văn nói, điều đáng tiếc là...
 4. dpa

  Cặn Bã Ký Ức (Tác phẩm Như Sanh tập 1)

  Chúng tôi may mắn quen biết Bác Hai Như-Sanh và có duyên được kể cho nghe những mẫu chuyện vừa ý vị vừa dí dỏm, qua các cuộc đàm thoại với đồng đạo. Nghe qua chúng tôi thấy rất bổ ích, có thể lấy đó làm bài học tùy nghi ứng xử trong đời thường. Đây là truyện kể bằng văn nói, điều đáng tiếc là...
Top