bông hồng cài áo

  1. dieuphapam

    Bông Hồng Cài Áo

    Lần đầu tiên tôi gặp Thầy Thích Nhất Hạnh là vào năm 1987, ở một khóa tu dành cho các nghệ sĩ tổ chức tại Ojai, California. Từ buổi gặp gỡ đầu tiên ấy, những điều Thầy dạy đã thấm nhuần vào trái tim và tâm hồn tôi. Khi tôi bắt đầu biết Thầy (các học trò của Thầy thường gọi như thế), tôi đang ở...
Top