bút ký hoa sen

  1. D

    Bút Ký Bông Sen

    Tôi sinh ra trên vùng quê nghèo của đất Củ Chi, sau ngày đất nước hết chiến tranh, cái nghèo khó luôn vây bủa con người. Tuổi thơ tôi lớn lên bên đồng ruộng dòng sông, trong tâm hồn tôi lại hiện lên dòng sông ký ức, chảy miên man qua... Những trang nhật ký này không phải là dòng nước mắt khóc...
Top