chè đậu xanh bột bán nước dừa

  1. dpa

    Món chay Vol 07

    Các món: Tàu hủ ky tay cầm, Gỏi rau câu, Chè đậu xanh bột bán nước dừa, Ruột khổ qua xào xả ớt, Gỏi tần ô. Hướng dẫn: Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân
Top