chúng sanh

  1. dieuphapam

    [Thư Pháp] Trải lòng thương khắp gần xa, chúng sanh trên dưới trong ngoài đều thương

    Trải lòng thương khắp gần xa Chúng sanh trên dưới trong ngoài đều thương (Lời Phật dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
  2. dieuphapam

    [Thư Pháp] Còn trời còn nước còn mây, Chúng sanh còn khổ thì thầy còn tu

    Còn trời còn nước còn mây Chúng sanh còn khổ thì thầy còn tu (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Top