con đường đến tĩnh lặng

  1. dieuphapam

    Con Đường Đến Tĩnh Lặng - Tuệ Giác Hằng Ngày

    Như những con người, tất cả chúng ta muốn an lạc hạnh phúc và tránh buồn rầu đau khổ. Trong kinh nghiệm hạn hẹp của mình, nếu chúng ta đạt đến điều này, giá trị bao la của nó có thể phát triển và duy trì một tình trạng tích cực của tâm thức. Trong truyền thống Phật giáo mà chúng tôi là một...
Top