đạo bụt nguyên chất

  1. dieuphapam

    Đạo Bụt Nguyên Chất

    Đạo Bụt Nguyên Chất là một cuốn sách gồm có 16 bài kinh rất nguyên chất, rất cổ xưa về văn và về nghĩa, được Bụt nói vào những năm đầu khi Ngài mới thành đạo. Những kinh này được dịch từ kinh Nghĩa Túc phẩm thứ tư của kinh tập (Sutta- Nipàta). Đạo Bụt của kinh Nghĩa Túc, nghĩa là thời Nguyên...
Top