hoà thượng tuyên hoá

 1. D

  Cuộc Đời Đạo Nghiệp HT Tuyên Hóa - Giai Đoạn Ở Hồng Kông

  Cuối năm 1949 nhân vì Thiều Quan giải phóng, không trở về Vân Môn được, nên Ngài đi xe lửa từ Quảng Châu tới Hương Cảng. Tới Hương Cảng được một thời gian, Ngài đi thẳng qua Thái Lan tham gia phái Tăng-già và quán sát công cuộc truyền bá Phật pháp ở phương Nam, đồng thời tham cứu học hỏi những...
 2. dpa

  Khai Thị 06

  Mục lục: Trang 1 đến 15 Trang 16 đến 29 Trang 30 đến 46 Trang 47 đến 63 Trang 64 đến 81 Trang 82 đến 99 Trang 100 đến 117 Trang 118 đến 133 Trang 134 đến 150 Trang 151 đến 168 Trang 169 đến 184 Trang 185 đến 201 Trang 202 đến 216...
 3. dpa

  Khai Thị 05

  Mục lục: Thông suốt mọi pháp Khai thị thất A Di Đà Tham thoại đầu Ma tới để giúp quí vị tu đạo Bí quyết khống chế vọng tưởng Ngồi thiền có thể chấm dứt sinh tử Tham thiền là phương pháp khai ngộ Khai ngộ phải được ấn chứng Sự tích ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh Tham thiền phải hồi quan phản...
 4. dpa

  Gậy Kim Cang Hét 02

  Mục lục: Lời tựa - Vấn đáp Vấn đáp phần 2 Vấn đáp phần 3 Vấn đáp phần 4 Vấn đáp phần 5 Vấn đáp phần 6 Vấn đáp phần 7 Vấn đáp phần 8 Vấn đáp phần 9 - Sơ lược về HT. Tuyên Hóa
 5. dpa

  Gậy Kim Cang Hét 01

  Mục lục: Vấn đáp ký lục phần 1 Vấn đáp ký lục phần 2 Vấn đáp ký lục phần 3 Vấn đáp ký lục phần 4 Vấn đáp ký lục phần 5 Vấn đáp ký lục phần 6 Vấn đáp ký lục phần 7
 6. dpa

  Chú Lăng Nghiêm - Kệ Và Giảng Giải tập 1

  Mục lục: Chú Lăng Nghiêm Giảng Giải 01 - 34 Chú Lăng Nghiêm Giảng Giải 34 - 50 Chú Lăng Nghiêm Giảng Giải 51 - 67 Chú Lăng Nghiêm Giảng Giải 67 - 84 Chú Lăng Nghiêm Giảng Giải 85 - 98 Chú Lăng Nghiêm Giảng Giải 99 - 115 Chú Lăng Nghiêm Giảng Giải 116 - 137 Chú Lăng Nghiêm Giảng Giải 137 - 160...
Top