huệ hải

 1. dieuphapam

  [Thư Pháp] Vọng niệm chẳng sanh là Thiền, ngồi thấy bổn tánh là Định

  Vọng niệm chẳng sanh là Thiền Ngồi thấy bổn tánh là Định (Thiền sư Huệ Hải) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 2. dieuphapam

  [Thư Pháp] Việc đến chẳng nhận, tất cả chỗ không tâm

  Việc đến chẳng nhận Tất cả chỗ không tâm (Thiền sư Huệ Hải) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 3. dieuphapam

  [Thư pháp] Nhẫn nhục đệ nhất đạo, tiên tu trừ ngã nhân, sư lai vô sở thụ, tức chân bồ đề thân

  Nhẫn nhục đệ nhất đạo Tiên tu trừ ngã nhân Sự lai vô sở thụ Tức chân bồ đề thân (Thiền sư Huệ Hải) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 4. dieuphapam

  [Thư pháp] Nhẫn nhục đạo thứ nhất, trước phải trừ ngã nhân

  Nhẫn nhục đạo thứ nhất Trước phải trừ ngã nhân Việc đến không thọ nhận Là chơn thân bồ đề (Thiền sư Huệ Hải) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Top