khuyên người niệm phật

 1. dpa

  Khuyên Người Niệm Phật Tập 2

  Trọn bộ: Khuyên Người Niệm Phật Tập 1 Khuyên Người Niệm Phật Tập 2 Khuyên Người Niệm Phật Tập 3 Khuyên Người Niệm Phật Tập 4
 2. dpa

  Khuyên Người Niệm Phật Tập 4

  Trọn bộ: Khuyên Người Niệm Phật Tập 1 Khuyên Người Niệm Phật Tập 2 Khuyên Người Niệm Phật Tập 3 Khuyên Người Niệm Phật Tập 4 Mục lục: Mấy Dòng Tỏ Bày – Nhất Môn Thâm Nhập Trường Kỳ Huân Tu Ý Thức Về Sự Chướng Ngại Khóc Lóc Mối Nguy Hại Cho Người Lúc Lâm Chung Hộ Niệm Khó Hay Dễ - Vấn Đề Đạo...
 3. dpa

  Khuyên Người Niệm Phật Tập 3

  Trọn bộ: Khuyên Người Niệm Phật Tập 1 Khuyên Người Niệm Phật Tập 2 Khuyên Người Niệm Phật Tập 3 Khuyên Người Niệm Phật Tập 4
 4. dpa

  Khuyên Người Niệm Phật Tập 1

  Trọn bộ: Khuyên Người Niệm Phật Tập 1 Khuyên Người Niệm Phật Tập 2 Khuyên Người Niệm Phật Tập 3 Khuyên Người Niệm Phật Tập 4 Mục lục: Lời giới thiệu_Quyết lòng niệm Phật Niệm Phật để thành Phật Niệm Phật cầu đạt đến đỉnh cao Tu tịnh nghiệp chứ không phải thiện nghiệp...
Top