kinh hoa nghiêm

 1. dieuphapam

  [Thư Pháp] Nhất thiết duy tâm đạo

  Nhất thiết duy tâm đạo (Kinh Hoa Nghiêm) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 2. dieuphapam

  Trí Quảng Toàn Tập - Lược Giải Kinh Hoa Nghiêm Quyển 3

  Khi sang Nhật Bản tu học, tôi có dịp chiêm bái tượng Tỳ Lô Giá Na ở Nara. Pho tượng này do Thánh Vũ Thiên hoàng huy động dân chúng đóng góp đồng để đúc thành, được coi như lớn nhất ở thời đó. Có thể nói toàn dân Nhật đã đóng góp công sức cho việc xây dựng pho tượng vĩ đại Tỳ Lô Giá Na. Ðiều này...
 3. dpa

  Lược giải Kinh Hoa Nghiêm

 4. dpa

  Kinh Hoa Nghiêm Tập 01

 5. dpa

  Kinh Hoa Nghiêm Tập 02

 6. dpa

  Kinh Hoa Nghiêm Tập 03

 7. dpa

  Kinh Hoa Nghiêm Tập 04

Top