kinh lăng nghiêm

 1. dpa

  Kinh Lăng Nghiêm

  Tiếng Hán có văn ngôn và bạch thoại: Văn ngôn đời xưa quá xúc tích, thường hay có ý mà chẳng có lời, người xưa nói “Đọc chỗ chẳng có chữ” là vậy. Chúng tôi gặp những trường hợp này thì thêm lời vào để sáng tỏ ý nghĩa ẩn trong văn. Những danh từ tiếng Hán mà tiếng Việt ít dùng, lại không thể dịch...
 2. dpa

  Kinh Lăng Nghiêm giảng giải

  Thay lời tựa Giữa cơn nắng hạn lại gặp mưa phùn, dang lúc ly loạn, lòng người đau khổ, lại được cam lồ pháp vị làm cho tâm hồn người bớt sự dau khổ, thì còn may mắn gì hơn! Chúng tôi là cư sĩ của Phật học đường Nam Việt tại chùa An Quang, không biết có phúc duyên gì, mặc dầu sinh trong đời...
 3. dpa

  Kinh Lăng Nghiêm- Công Phu Khuya

  Mục lục: Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Công phu khuya
Top