kinh thủ lăng nghiêm

 1. dieuphapam

  Kinh Thủ Lăng Nghiêm

  Các kinh điển của Phật giáo đều là trọng yếu cả. Kinh Lăng Nghiêm lại càng đặc biệt. Nơi nào có kinh Lăng Nghiêm tức nơi đó có chánh pháp. Kinh Lăng Nghiêm mà không còn thì lúc đó là mạt pháp. Tín đồ Phật giáo chúng ta phải mang hết tâm trí, và mồ hôi nước mắt để ủng hộ bộ kinh này. Kinh Pháp...
 2. dieuphapam

  Kinh Thủ Lăng Nghiêm

  Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đức Phật từ bi vô lượng không phân biệt thân sơ giai cấp chủng tộc, suốt đời truyền bá một giáo lí đại đồng và lúc nào cũng muốn giáo lí đó được hiển minh phổ biến khắp vũ trụ sơn hà, từ thành thị chí thôn quê, bất luận xuất gia hay tại gia, quan hay dân, giàu...
 3. dpa

  Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Quyển 01

  Mục lục: Kinh Thủ Lăng Nghiêm Quyển Một A Kinh Thủ Lăng Nghiêm Quyển Một B Kinh Thủ Lăng Nghiêm Quyển Một C Kinh Thủ Lăng Nghiêm Quyển Một D Nhân Duyên Phát Khởi A Nhân Duyên Phát Khởi B Kinh Thủ Lăng Nghiêm Quyển Một E Kinh Thủ Lăng Nghiêm Quyển Một F Giảng Giải...
 4. dpa

  Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Quyển 02

  Mục lục: Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q2 A Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q2 B Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q2 C Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q2 D Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q2 E Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q2 F Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật...
 5. dpa

  Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Quyển 03

  Mục lục: Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q3 A Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q3 B Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q3 C Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q3 D Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q3 E Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q3 F Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng...
 6. dpa

  Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Quyển 05

  Mục lục: Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q5 A Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q5 B Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q5 C Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q5 D Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q5 E Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q5 F Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q5 G...
 7. dpa

  Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Quyển 06

  Mục lục: Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q6 A Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q6 B Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q6 C Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q6 D Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q6 E Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q6 F Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Q6 G Kinh Thủ Lăng Nghiêm...
 8. dpa

  Kinh Thủ Lăng Nghiêm 50 Hiện Tượng Ấm Ma

  Mục lục: Lời giới thiệu Sắc Ấm Thân không còn cảm giác động như cây cỏ Thọ Ấm Sự chán nản quá mức Đại ngã mạn Tưởng Ấm Tham cầu sự khế hợp Tham cầu sự hiểu biết Tham cầu sự tĩnh lặng Tham cầu sự rỗng không sâu lắng Hành Ấm Tà kiến vừa...
Top