luân hồi

  1. dieuphapam

    Nghiệp Dẫn Đi Trong Luân Hồi

    Đúng ra Nghiệp là chữ Hán. Dịch chữ Phạn gọi là Karma (Cạc - ma); Karma Trung Hoa gọi là Nghiệp. Nghĩa của nó là những hành động. Hành động của chúng ta lập đi lập lại nhiều lần thành thói quen, cái thói quen đó gọi là Nghiệp. Cũng như một cô giáo dạy học từ khi ra trường rồi cứ dạy học từ năm...
Top