miền tịnh độ

  1. dieuphapam

    [Thư pháp] Chẳng biết rong chơi miền tịnh độ, làm người một kiếp cũng như không

    Chẳng biết rong chơi miền tịnh độ Làm người một kiếp cũng như không ( Thích Nhất Hạnh) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Top