ni sư ayya khema

  1. dieuphapam

    Tôi Là Ai? Một Phương Pháp Hành Thiền

  2. dieuphapam

    Khi Nào Chim Sắt Bay

    Là một cuốn sách hướng dẫn thiền thông qua sự tỉnh thức, Khi nào chim sắt bay bao gồm cả những bài tập và những lời khuyên giúp thiền sinh có thể dễ dàng thực hành. Ni sư Ayya Khema giúp ta trải nghiệm thiền trong đời thường, với những kinh nghiệm thực tế cuộc sống, và dần dần chỉ cho chúng ta...
Top