sống là dần chết

  1. dieuphapam

    Sống Là Dần Chết

    Cái chết không trái ngược đời sống, mà là một phần của cuộc đời. (Haruki Murakami) NHỮNG CHỈ DẪN dành cho Phật Tử sẽ là giống nhau trong suốt quá trình trình hấp hối, tại thời điểm chết và sau khi chết, cho dù một người ở độ tuổi cao chết bình an trong giấc ngủ hay một người đột tử vì những...
Top