tài sắc

  1. dieuphapam

    [Thư pháp] Trăm năm một phút vô thường, lợi danh tài sắc muôn đường quẩn quanh

    Trăm năm một phút vô thường Lợi danh tài sắc muôn đường quẩn quanh Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Top