tai sinh

  1. D

    Chết An Bình Tái Sinh Hạnh Phúc

    Cái chết là một sự khởi đầu mới. Nó là con đường đưa ta đến buổi bình minh của những cơ hội mới để cho chúng ta hưởng được những thành quả mà chúng ta đã vun trồng, phù hợp với quy luật nhân quả. Trong khi bánh xe nghiệp vẫn không ngừng quay, ảnh hưởng của nó sau khi chúng ta chết sâu rộng và...
  2. dpa

    Chủ Động Cái Chết Để Tái Sinh Trong Một Kiếp Sống Tốt Đẹp Hơn

    Mục lục: Lời Mở Đầu & Ý Thức Về Cái Chết Tự Giải Thoát Khỏi Sự Sợ Hãi Chuẩn Bị Cho Cái Chết Vượt Qua Những Chướng Ngại Cản Trở Một Cái Chết Tốt Lành Tạo Những Điều Kiện Thuận Lợi Vào Giờ Phút Lâm Chung Thiền Định Trong Khi Chết Cấu Trúc Bên Trong Ánh Sáng Trong Suốt Của Cái Chết Phản Ứng Trong...
Top