thích chân tính

  1. dieuphapam

    [Thư pháp] Cho là còn có mất đâu, gieo nhân hái quả cũng thâu về mình

    Cho là còn có mất đâu Gieo nhân hái quả cũng thâu về mình (Thích Chân Tính) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
  2. dpa

    Lược Truyện Phật Thích Ca

Top