thích thiện hoa

 1. dieuphapam

  [Thư pháp] Phàm làm việc gì trước phải nghĩ đến hậu quả của nó

  Phàm làm việc gì trước phải nghĩ đến hậu quả của nó (Thích Thiện Hoa) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 2. dpa

  Bài Học Ngàn Vàng

  BÀI HỌC NGÀN VÀNG là một câu chuyện đã có từ xưa, một câu chuyện vô cùng thâm thúy và bổ ích cho thế đạo nhân tâm. Từ khi được biết bài học này, tôi đem áp dụng vào các công việc hàng ngày, thấy được lợi ích chẳng nhỏ. Từ lâu, tôi muốn đem bài học này viết ra thành sách, để cống hiến quý Phật...
 3. dpa

  Tám Quyển Sách Quí

  Tất cả những hạnh phúc vui tươi hay đau khổ của người đời, nó chỉ là cái kết quả trung thành bởi những hành động của người gây ra cả, mà Tâm là chủ động. Tâm là căn bản toàn diện cuộc sống của con người. Vì thế, nên nhơn loại Tâm lành, thì thế giới hòa bình an lạc. Nếu trái lại, loài người Tâm...
 4. dpa

  Kinh Kim Cang

  Phật nói kinh Đại Bát Nhã, tại 4 chỗ, 16 hội, chép đến 600 quyển mới hết (Nhị thập nhị niên Bát Nhã đàm). Tóm tắt bộ kinh lớn trên là "Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật", gọi tắt là "Kinh Kim Cang". Kinh này rút lại trong một bài là "Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh", gọi tắt là "Tâm kinh", gồm...
 5. dpa

  Kinh Lăng Nghiêm giảng giải

  Thay lời tựa Giữa cơn nắng hạn lại gặp mưa phùn, dang lúc ly loạn, lòng người đau khổ, lại được cam lồ pháp vị làm cho tâm hồn người bớt sự dau khổ, thì còn may mắn gì hơn! Chúng tôi là cư sĩ của Phật học đường Nam Việt tại chùa An Quang, không biết có phúc duyên gì, mặc dầu sinh trong đời...
 6. dpa

  Luận Đại Thừa Khởi Tín

  Chúng tôi tường không cần phải giới thiệu dài dòng, chắc độc giả cũng đã biết rằng bộ Luận "Đại thừa Khởi Tín" là một trong số những bộ Luận có một nội dung hàm súc, sâu sắc nhứt và một lối lý luận rốt ráo bén nhọn và tế nhị nhứt. Vì lẽ đó nên chúng tôi đã khổ công rất nhiều, trong khi đem dịch...
 7. dpa

  Kinh Viên Giác giảng giải

  Kinh Viên Giác là một bộ kinh thuộc đốn giáo Đại thừa, chỉ những người có đủ căn tánh Đại thừa, hay đã nhiều kiếp tu theo Viên Giác, thì mới lãnh thọ được. Nhưng may thay cho chúng ta, chư Bồ Tát trong Pháp hội, phát đại bi tâm, xin Phật nói pháp phương tiện và tiệm thứ, hầu mong cho tất cả...
Top