thiền đăng

  1. dpa

    Bóng Áo Nâu

    Mục lục: Lời giới thiệu Một khúc sông Tiền Trường làng Chùa quê Xuất gia Chú tiểu chùa Phước Lâm Bổn sư thiện thọ Góc nhỏ Phổ Quang Lễ Phật đản Dấu ấn Huệ Nghiêm Cây cao bóng cả Thọ giới Đèn sách Khói hương Gió mùa hạ Nhập...
Top