thiền minh sát

 1. dieuphapam

  Minh Sát Thực Tiễn

  Có rất nhiều đường lối thực hành thiền tuệ Vipassana do đối tượng và cách thực hiện khác nhau. Hành giả có thể chọn một trong bốn đối tượng: thân, thọ, tâm, pháp bên trong hoặc bên ngoài để chuyên tâm quán chiếu hay không chọn đặc biệt một đối tượng nhất định nào mà chỉ giác niệm đối tượng thể...
 2. dieuphapam

  Cẩm Nang Khóa Thiền Vipassana

  Ngày nay, thiền Vipassana (thiền Minh Sát) ngày càng trở nên quen thuộc và được nhiều người tìm hiểu, mục đích của cuốn sách nhỏ này giúp cho các thiền sinh nắm được các thông tin căn bản cần thiết trong một khóa thiền, đồng thời cuốn sách cũng đưa ra những chỉ dẫn cơ bản để thiền sinh có thể...
 3. dpa

  Căn Bản Thiền Minh Sát

Top